متن شعر سینه زنی شهادت امام علی حاج محمود کریمی- زمینه-شور

{ تهدمت والله ارکان الهدی    شکسته تا ابرو فرق مرتضی

به مقتل مولا  ای بانو نیا   ای بانو نیا } (4)

وآی وآی وآی ...  علی علی علی علی علی ... (3)

تهدمت والله ارکان الهدی    شکسته تا ابرو فرق مرتضی

به مقتل مولا  ای بانو نیا   ای بانو نیا (2)

دختری تو خونه ، رو به آسمون ، برده از دلش ، دلشوره امون

مولاشون روونه ، رو به آسمون، برده از دلش ، دلشوره امون

بند دل دنیا پاره شد، با این صدا      سینه زهرا شراره شد، واعلیا

تهدمت والله ارکان الهدی    شکسته تا ابرو فرق مرتضی

به مقتل مولا  ای بانو نیا   ای بانو نیا (2)

وآی وآی وآی ...  علی علی علی علی علی ... (3)

تهدمت والله ارکان الهدی    شکسته تا ابرو فرق مرتضی

به مقتل مولا  ای بانو نیا   ای بانو نیا (2)

تا حسن تو مسجد، تا دم خونه ، زیر شونه ، مولا رو گرفت    
یادش اومد کوچه ، دست مادرش ، زهرا رو گرفت

روی زمین مولا هر قدم، هی می شینه       زیر لبش میگه وای من، از مدینه

اگه توی کوفه، این سرم شکست     مدینه پهلوی، یاورم شکست

گوشواره تو گوش دلبرم شکست    دلبرم شکست...

وآی وآی وآی ...  علی علی علی علی علی ... (3)

علی علی علی ... شور

تهدمت والله ارکان الهدی    شکسته تا ابرو فرق مرتضی

به مقتل مولا  ای بانو نیا   ای بانو نیا (2)

حالا که تو کوفه، دل نداره تا، این زخم سر و، زینب ببینه     
کربلا چی میشه، وقتی خنجره، روی حنجر و، زینب ببینه

حسین حسین حسین .... شور

روضه کرب و بلا همه، به پا کنید، به پا کنید        گریه کنا زینب و بیاید، دعا کنید، دعا کنید

{ ام المصائب تو، کربلا میشه      می بینه تو گودال، خون به پا میشه

سر حسینش از، تن جدا میشه ، خون به پا میشه... } (2)      

وآی وآی وآی ...  ارباب بی کفن حسین ... (3)

************************************************

تمام کــــــــوفه را ماتم گرفته                    یتیمی دامن مــــادر گرفته

شب است و آسمان در هم گرفته               دل عشاق مولا غم گرفته

آخ، منـــــــاجات علی دیگر نیامد                   به مسجد ساقی کوثر نیاید

حسن اشک عزا از دیده بارد                    حسین تشنه لــب بابا ندارد

کوچه ها را غم گرفته             کوفه را ماتم گرفته
آید از هر خرابه صدایی       یا علی یا علی جان کجایی

/ 0 نظر / 118 بازدید