چرا اسلام ؟؟؟؟

چرا اسلام ؟؟؟

چرا مسلمان شویم ؟؟؟ 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

قضیه خیلی ساده است.

هدف از خلقت ما انسانها رسیدن به کمال است.

خداوند برای ما انسانها برنامه ای تدریجی قرار داده تا به این امر دست یابیم.

یعنی به تدریج در ادیان پشت سر هم، برنامه های کامل تری برای رشد و تعالی بشریت قرار داده است.

بگذارید با یک مثال، ساده تر بگویم؛

وقتی سیستم عامل ویندوز 95 وارد بازار شد همه از آن استقبال می کردند و از آن استفاده می کردند.

اما پس از مدتی که به تدریج ویندوز 98 و پس از آن XP و ... عرضه شد، چون کامل تر از نسخه های قبلی بود، عقلا هر کسی از نسخه جدیدتر استفاده میکرد و کم کم قبلی ها منسوخ شدند.

سیستم های جدیدتر قبلی ها را نقض نمیکردند بلکه آن را کامل تر می نمودند و اگر از ابتدا نسخه نهایی به دست ما میرسید از درک اهمیت و جامعیت آن ناتوان بودیم و ممکن بود به دلیل پیچیدگی و دشواری های مربوطه ما آن را نپذیریم.

این روال ادامه می یابد تا زمانی که به سیستمی دست یابیم که کامل و نسخه نهایی باشد.

ادیان الهی نیز به همین صورت توسط پیامبران برای ما انسانها آمده اند. و هیچ یک از پیامبران، ادیان پیشین را تکذیب نمیکردند بلکه به آیین جدیدتر و کاملتر دعوت میکردند.

یک زمانی یهود دین برتر و تورات کتاب هدایت انسانها بود، پس از گذشت مدت زمانی دیگر، مسیحیت دین برتر و انجیل کتاب هدایت بود و اکنون اسلام دین برتر و نسخه نهایی برای هدایت انسانهاست و قرآن کتاب هدایت برای تمام انسانهاست.

خداوند در قرآن کریم میفرماید: همانا دین در نزد خداوند اسلام است و هرکس (در این زمان) غیر از آن را برگزیند از او پذیرفته نخواهد بود.

« خوب بیاندیشیم؛ چون تفکر انسان را به حقیقت سوق می دهد، اگر لجاجت نکنیم.»

 

In the name of Allah

Why become Muslims?

The premise is pretty simple.

The purpose of our creation of humans beings to reach perfection.

God has a plan for us humans, it has been gradually achieved. (Reach to perfection)

It means that in consecutive religions, The God has set more complete programs for the development and upliftment of humanity gradually.

Take an example, simply say;

When first “Windows 95” was released and welcomed all who use it.

But after a while, gradually Windows 98 and then XP and ... Was released, because it was fuller than the previous version, rationally anyone used the newer version and the previous was obsolete inchmeal.

The newer systems are not violated previous systems but make them more complete and if the final version reach to us at first we cannot understand significance and integrity and it was possible we don’t accept it due to the complexity and difficulty of it.

This process continues until the system is to achieve the full and final version.

Religions so people have come to us by the prophets. And no one would deny the prophets of old religions were invited but new regulations.

 

The Quran says: Surely the religion with Allah is Islam, and anyone (at this time), otherwise it would not take him for granted.

"So to think, because thinking leads people to the truth, if you do not argue."

 

/ 0 نظر / 26 بازدید