متن شعر کاروان شهید با صدای شهرام ناظری

می گذرد کاروان / روی گل ارغوان         قافله سالار آن / سرو شهید جوان

در غم این آشنا / چشم فلک خون فشان    داغ جدایی به دل / آتش حسرت به جان

خورشیدی تابیدی ای شهید      در دلها جاویدی ای شهید

می گرید در سوگت آسمان     می سوزد از داغت شمع جان

چون روید لاله از خاک تو     یاد آرم از جان پاک تو (2)

مهرت جوشان / دلها خون شد / زین آتش ها

از موج خون / شد لاله گون / دشت و صحرا

زین درد و غم / گرید عالم / ای شهید ما

از این ماتم / خون می گرید/ ای یاران ای یاران سوزم از داغ غمی / داغ ظلم و ستمی

خون هر جانباز / می دهد آواز     جان فدای وطنم / خاک ایران کفنم

ای دریغا لاله ما / گشته گلگون / خفته در خون    

خورشیدی تابیدی ای شهید      در دلها جاویدی ای شهید

می گرید در سوگت آسمان     می سوزد از داغت شمع جان

/ 0 نظر / 930 بازدید