متن اشعار مولودی ویژه عید بزرگ غدیر

متن شعر مولودی عید غدیر

شعر مقدمه:

آیت کبری هستی حیدر است            قهرمان حق پرستی حیدر است

دل اگر در جستجوی کعبه است          نام حیدر آبروی کعبه است

کیست او یعصوب دین، حبل المتین           قبله عالم، امیرالمومنین

او نه تنها در زمین نام آور است            نام او در آسمانها حیدر است

آنکه او فرمانروای مشعر است        حیدر است و حیدر است و حیدر است

آری آری او علی مرتضاست          شاه بیتی از غزل های خداست

هر که حیدر گفت حج اش کامل است        ورنه اعمالش سراسر باطل است

یک جهان سرمست از عشق علی است         امتیاز شیعه با نام علی است

**************************************

متن شعر سرود (کف زنی) ویژه عید غدیر:

مست تولای تو ام یاعلی یاعلی یاعلی         خاک کف پای توام یاعلی یاعلی یاعلی

در به در کوی توام یاعلی یاعلی یاعلی     عاشق و شیدای توام یاعلی یاعلی یاعلی } (2)

علی علی علی علی یاعلی یاعلی یاعلی(4)

دیده به خورشید رخت دوختم      با نگهی سوختن آموختم

سوختن آموختم و سوختم      سوختم و نور برافروختم

نور بر افروخت سراپای من

ای لب لعل تو مسیحای من        ای سخنت باعث احیای من

زنده نما طبع دل آرای من     نیست کسی غیر تو مولا علی

علی علی علی علی یاعلی یاعلی یاعلی(3)

گشته دلم زنام تو منجلی یاعلی یاعلی      عشق من و روح من و جانمی یاعلی یاعلی

در همه جا ورد زبان منی یاعلی یاعلی      قوت بازو  و توان منی یاعلی یاعلی

علی علی علی علی یاعلی یاعلی یاعلی(4)

عشق پیمبر(علی)    فاتح خیبر(علی)     شه دلاور(علی)   امام اول(علی)

علی علی علی.... (همه بگن اسم قشنگ امام شون رو   ... ذکر علی عباده)

جان پیمبر(علی)     ساقی کوثر(علی)    از همه برتر(علی)    ذکر مکرر(علی)

علی علی علی.... 

عیدالله الاکبر (علی)  عیدالله الاکبر (علی)   عیدالله الاکبر (علی) ...

علی علی مولا       علی علی مولا      علی علی مولا مدد(3)

علی مولا   علی مولا   علی مولا  مدد

روز و شب گویم به آوای جلی      اکفیانی یا محمد یا علی (2)

علی مولا   علی مولا   علی مولا  مدد

اکفیانی فانکما کافیان        وانصرانی فانکما ناصران(2)

علی علی مولا       علی علی مولا      علی علی مولا مدد
-------------------------------------------------

علی امام من است و  منم غلام علی      هزار جان گرامی فدای نام علی

در خانه دل نوشته با خط جلی       این خانه بنا شد به تولای علی

در داخل این خانه چو نیکو نگری     هم مهر محمد است و هم عشق علی  

/ 1 نظر / 219 بازدید
helen

مثل همیشه عالی [گل]