متن اشعار روضه شهادت امام علی (ع)

وجودم نخل از غم بارور بود        تمام حاصلم خون جگر بود

 ز هر شاخه هزاران میوه دادم      همانا پاسخم نیش تبر بود

 دلم از طفل بر پستان مادر        به دیدار اجل مشتاق تر بود

 اگر چه شاخه هایم را شکستند       به هر شاخه هزارانم ثمر بود

 چه باک از تیغ زهر آلود دشمن      علی یک عمر در کام خطر بود

 هزاران زخم در دل داشتم من        که بس کاری تر از این زخم سر بود

 به جان فاطمه آنکه مرا کشت      نه تیغ ابن ملجم، میخ در بود

 هزاران استخوان بودم گلوگیر        هزاران نیش خارم در بصر بود

به هر آهم هزاران زخم فریاد        به هر زخمم هزاران نیشتر بود

 تو ای قاتل مرا کشتی نگفتی        علی یک عمر غمخوار بشر بود

 زدی شمشیر بر فرق امامی       که حتی مهربان تر از پدربود

به اشک و خون دل بنویس «میثم»       علی از فاطمه مظلوم تر بود

                                                                                                 شاعر: حاج غلامرضا سازگار

*************************************

به احوال علی گریان طبیب است      تمام کوفه در امن یجیب است

 علی بار سفر می بنند امشب       علی مانند گل می خندد امشب

 همه پروانه ی یک شمع باشند       به گرد بستر او جمع باشند

 تماشای ز پا افتاده کردند       برای او کفن آماده کردند

فتاده شمع جان او به سوسو        دگر سر را نمی گیرد به زانو

 کسی دیگر به اشک او نخندد       علی دیگر ز دنیا چشم بندد

 اگر در کوفه خون بر سر نشسته     مدینه شیشه ی عمرم شکسته

 رساندی تو ای کوفه جان بر لبم        مدارا کن ای کوفه با زینبم

                                     منبع شورعاشقی6

*************************************

همه از دیده ی خود خون فشانید       کنار بسترم امشب بمانید

دلم تنگه دلم تنگه دلم تنگ      برایم سوره ی کوثر بخوانید

 نگاهم سوی زهراست ، بهشتم روی زهراست        طبیبم را بگوئید ، شفایم بوی زهراست

خودم اینجا دلم در کوی زهراست

 قسم بر آه مانده کنج سینه      قسم بر لاله ی پرپر ز کینه

 قسم بر خانه ی آتش گرفته         قسم بر کوچه ی تنگ مدینه

 مرا غم بال و پر سوخت،       ز آهم خشک و تر سوخت

 ز خجلت مُردم آنروز ،            که زهرا پشت در سوخت

خدا داند تمام هستیم سوخت

  دلم ای کوفه خون کردی چو لاله        بگویم با تو من با اشک و ناله

 گذشت از من گذشت از من ولیکن        مدارا کن تو با طفل سه ساله

 به طفلم این نشان است، دو چشمش خون فشان است      سه ساله باشد اما، چو زهرا قد کمان است

 خودم اینجا دلم در کوی زهراست

 تو ای شمع شب تارم کجایی      تو ای تنها طرفدارم کجایی   

اگر بیمارم و جان بر لبم من         غم تو کرده بیمارم کجایی

 ز دیده خون فشاندی، چرا پیشم نماندی       تماشا کن تماشا، به چه روزم نشاندی

خدا داند که از من جان ستاندی

                                                                                      منبع زمزمه های ولایت

*************************************

صدای وا علیا تا به گردون می رود امشب        ز چشم زینب و فرق علی خون می رود امشب

 دگر بر دیده ی محراب و منبر پای مولا نیست       دگر در سفره ی ایتام کوفه نان و خرما نیست

 تو ای دنیا به زیر گِل علی را با چه دل بردی        تنی را نِی که دنیای فضیلت را به گِل بردی

 علی شیر خدا امشب به جنت می نهد پا را         پیمبر آورد از بهر استقبال زهرا را

ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی         ز مظلومی کند مظلومه ای امشب پذیرایی

نشان هم دهند از چشم احمد دور و سر بسته        علی فرق شکسته فاطمه پهلوی بشکسته

*****

تشیع بهترین فرهنگ دنیاست      ملاک آدمیت عشق مولاست

 علی گویان عالم جمله مستند         تمام انبیاء هم شیعه هستند

 دم جانبخش عیسی از علی بود         عصای دست موسی از علی بود    

نبی راز دل خود با علی گفت       خدا هم با پیمبر یا علی گفت

 علی و فاطمه قندیل نورند        به حمد اله حسودان جمله کورند

                                                                                    شاعر: حاج علی انسانی

*************************************

از غربتت اگر چه سخنهاست یا علی        دنیا دگر بدون تو تنهاست یا علی

گویی هنوز دامن محراب کوفه را      آثار خون ز فرق تو پیداست یا علی

 آثار سجده، زخم جبین، روی غرق خون       در محضر خدات چه زیباست یا علی

تا دسته گل برای تو آرند از بهشت      بر روی دست محسن زهراست یا علی

 گرچه شکافت فرق تو در صبحگاه قدر        هر شب برای تو شب احیاست یا علی

 شمشیر دید عازم وصل خدا شدی       روی تو را به خون تو آراست یا علی

 دنیا چه پست بود که مثل تو را نخواست      از تو برید و غیر تو را خواست یا علی

 کوفه پس از شهادت تو گشته متّحد       بر کشتن حسین مهیاست یا علی

 گویی گرفته بهر تصدّق به دست، نان       چشم انتظار زینب کبراست یا علی

میثم گرفته دست توسّل به سوی تو       او تشنه و نگاه تو دریاست یا علی

                                                                                                       شاعر: حاج غلامرضا سازگار

*************************************

من کیستم گدای تو یا مرتضی علی        احیای من ثنای تو یا مرتضی علی

 عمری بود ز لطف خداوند زنده ام       در آیه ی لوای تو یا مرتضی علی

ما را خدا شبیه نجف پر بها نمود      در سینه ها ولای تو یا مرتضی علی

 باید به دست آتش دوزخ حواله داد     آن دل که نیست جای تو یا مرتضی علی

 ما را به نام نامی تو آفریده اند        عبد علی خدای تو یا مرتضی علی

 از حب حیدر است که خاکم حسینی است       ممنونم از عطای تو یا مرتضی علی

 شرط قبولی همه طاعات روز حشر        باشد فقط ولای تو یا مرتضی علی

 میزان اگر تویی به قیامت عجیب نیست      بخشندم از وفای تو یا مرتضی علی

 صحبت نمود حق شب معراج با نبی        با لحن آشنای تو یا مرتضی علی

 زینب که تکیه گاه حسین و حسن بود      گردیده مبتلای تو یا مرتضی علی

 زهرا که افتخار خدا بر ملائک است       باشد فقط برای تو یا مرتضی علی

 مسجد نرو به حرمت گیسوی زینبت           چه دیده در لقای تو یا مرتضی علی

 مسجد نرو بیا و ببین جای فاطمه          بگرفته در، عبای تو یا مرتضی علی

 یادت که هست پشت در افتاد تا شکست       سینه فقط برای تو یا مرتضی علی

                                                      منبع گلواژه های عترت3

*************************************

تمام چاههای کوفه خاموش       تمام نخل ها سر تا به پا گوش

 که شاید بار دیگر آید از راه       صدای پای مرد کیسه بر دوش

دوباره بوی دلتنگی باران       دوباره گریه ی ایتام حیران

 دوباره شمع روشن کرده امشب       برای گریه ی شام غریبان

کفن را زینب آماده نماید       حسن پیراهنش را می گشاید

حسینش هر چه امشب آب ریزد      از آن فرق دو تا خونابه آید

اگر چه هر چه بر روی زمینه       عزادار امیرالمؤمنینه

 ولیکن هیچ کس جایی نگفته      چه داغی بر دل ام البنینه

اگر چه داغ پیغمبر کشیدی      اگر چه محنت بی حد کشیدی

 ولی خوشبخت بودی فاطمه جان       که دیگر داغ حیدر را ندیدی

اگر مرهم به زخم سر کشیدی    اگر چه داغ حیدر را چشیدی

 ولی خوشحال باش ام البنینم      که دیگر دست بسته را ندیدی

الا ام البنین ذکر لبم باش      به شام بی کسی تو کوکبم باش

 اگر چه جمله بهر من عزیزند       ولی زین پیش فکر زینبم باش

اگر دردش ز غم بیرون بریزد      بلا در دشت و در هامون بریزد

 همین غم کشته ما را همچو زهرا      ز تابوت علی هم خون بریزد

به تن رخت عزا و سوگوارم      به خاک قبرت امشب سر گذارم

 دگر مردم مرا زینب نخوانید       که زین بی أب و بابا ندارم

 الهی از کنارت بر نخیزم      دلم می سوزد از این غم عزیزم

 که باید مثل قبر مادر خود      کنار قبرت آرام اشک ریزم

                                                                    منبع گلواژه های عترت 3

*************************************

ای دختر عزیزم زینب نازنینم        الهی من بمیرم اشک تو رو نبینم

 حالا چه وقت گریه است،گریه ها تو نگهدار          برای لحظه های خیمه ی بی علمدار

 برای لحظه ای که، حسین میره تو میدون         می مونه روی دستش قنداقه ی پر از خون

 برای فرق اکبر، پیکر ارباً اربا               برای مشک پاره برای دست سقا

برا قد خمیده، از ماتم برادر                برای روی نیلی، آبله های پای  دختر

 برا لبای خشک و برای حلق تشنه         برای حنجری که می ره به زیر دشنه

 برای اون یتیمی که بی غذا می خوابه         برای دختری که جون میده تو خرابه

 برا خیمه های سوخته، لباس پاره پاره        برای گوشواره، برای گوش پاره

شبهای بی ستاره، تاریکیه خرابه....    

                                                                     منبع زمزمه های ولایت 2

*************************************

دل را ز شرار عشق سوزاند علی           یک عمر غریب شهر خود ماند علی

 وقتی که شکافت فرق او در محراب        گفتند مگر نماز می خواند علی

گفتم به چاه ای همه شب همدم علی          امشب مباش منتظر مقدم علی

 هر شب صدای غربت او بود و گوش تو      امشب تویی و مزمه ی ماتم علی

*************************************

/ 1 نظر / 136 بازدید