صدای اصلاح طلبی از زبان انسانهای مزدور انسان را نگران می کند.

حمایت آمریکا از اصلاح طلبان دروغ است!
قدرتمندان و قلدران دنیا همه تلاششان براى توسعة نفوذ و منافع خودشان است. اگر گفته شود که شما در خلیج فارس چه می کنید؛ کشور شما کجا، خلیج فارس کجا؛ می گویند ما در اینجا منافع داریم! عجب، پس منافع شما، اگر لشکرکشى شما را هم اقتضا کرد، باید لشکرکشى کنید؟!  آیا منافع شما مقدم و مرجح بر منافع ملتهاست؟! این قدرتها هر چیزى را که دنبال میکنند، براى منافع خودشان است. اگر از شعار اصلاح طلبى حمایت میکنند، این دروغ است؛ آنها از اصلاحاتى که به معناى حقیقى کلمه اصاحات باشد طرفدارى نمی کنند. آنها با اصلاحات در این کشور مخالف اند. با اصل انقلاب هم مخالف اند. آنها می خواهند  روحیه استقامت و استقلال این ملت از بین برود.  شعارهایى می دهند و حرفهایى می زنند؛ عده اى هم حرفهاى آنها را تکرار می کنند. البته خود این واقعاً یک داستان غم انگیز است که من نمی خواهم  وارد آن شوم. اینکه بعضى افراد به دشمن بیشتر اعتماد می کنند تا به دوست؛ به بیگانه بهتر روى خوش نشان می دهند تا به دوست؛ حرف بیگانه را تکرار می کنند علیرغم دوست؛ این داستان بسیار غم انگیز و ماجراى تلخى است که من امروز نمی خواهم وارد این قضیه شوم. اما نمی توانم هم بالأخره این قضیه را با شما ملت ایران در میان نگذارم. من یک وقت بالأخره خواهم گفت که بعضى کسان در این کشور، به نفع دشمن و علیه این ملت، به نفع متجاوز و علیه مظلوم، چه دارند می کنند، اما فعلاً نمی خواهم وارد این بحث شوم. (بیانات مقام معظّم رهبری در خطبه های نمازجمعه تهران 26/01/1379)                      

صدای اصلاح، از آدمهای مزدور
انسان وقتى از این گونه افراد، نام را می شنود، حق دارد بدبین شود. کسانی که پس از یک چنین انقلاب باشکوهی – که لبه تیز این انقلاب هم علیه سلطه آمریکا بود- می خواستند با تدابیر گوناگون، آمریکاییها را که از در رفته بودند، از پنجره برگردانند، اکنون دم از«آزادى» و «اصلاح» بزنند و کسانى از تفاله ها و از مزدوران رژیم گذشته به آنها کمک  کنند!  هر آدم هوشمندى حقّ دارد نگران شود و سوءظن پیدا بکند. استقلال، بیت الغزل انقلاب اسلامی بود؛ یعنى نفوذ بیگانه در این کشور ممنوع؛ یعنی امریکا و انگلیس و دیگران حق ندارند در مسائل سیاسی و فرهنگی کشور هیچگونه اعمال نفوذى بکنند. (بیانات مقام معظّم رهبری در اجتماع بزرگ مردم قم، 14/07/1379)

سیاست راهبردی آمریکا، ایجاد اختلاف و یأس در میان مردم
سیاست اصلى و راهبردى آنان در مورد کشور ما، شکاف افکندن در صفوف متحد و یکپارچه مردم مسلمان و انقلابى ایران است. گروهى را «محافظه کار» و گروهى را «اصلاح طلب» می نامند؛ از یک گروه حمایت می کنند و برعکس، حملات تبلیغى خویش را علیه گروه دیگر متمرکز می کنند. آنها با بزرگ کردنبعضى اشکالات، سعى می کنند نظام اسلامى را غیرکارآمد جلوه دهند و مردم را از نظام دینى مأیوس نمایند و جدایى دین از سیاست را تبلیغ می کنند. ایمان عمیق دینى مردم ما، بزرگترین سدّ راه آنهاست. آنها با برنامه هاى تبلیغاتى خویش، می خواهند جوانان را در کشور مأیوس کنند و مشکلات اقتصادى را - که کم و بیش در همه جاى دنیا متعارف و رایج است- را جزء مسائل لاینحل نظام جمهورى اسلامى قلمداد نمایند. آنها با تبلیغات خود می خواهند امام و ارکان انقلاب را زیر سؤال ببرند. علت این است که آنها از اسلام ضربه خورده و از انقلاب اسامى صدمه دیده اند؛ از بیدارى اسلامى در جهان، احساس خطر می کنند و از احیا و توسعة مبارزات اسلامى لبنان و فلسطین عمیقاً نگرانند. لذا در صدد برآمده اند که ریشه تفکر اسلامى را بخشکانند و تیرهاى زهرآگین تبلیغاتى خود را متوجه اسلام و دین کرده اند. (سخنرانی در مراسم گشایش کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضةفلسطین، 04/02/1380)

 استکبار، دشمن اصلاح امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم
دشمن را بشناسید، ادامة صفوف دشمن را در داخل کشور بشناسید، روشهاى دشمنى را بشناسید، تبدیل شده و ترجمه شده آن روشها در داخل کشور را هم بشناسید، در داخل دانشگاه، در داخل دبیرستان، در متن جامعه، در فعالیتهاى کشور، در مطبوعات و در تبلیغات، ادامة حضور استکبار را بشناسید. استکبار می خواهد در این کشور و در میان این ملت، ایمان عمیق  نباشد، سرگرمى به شهوات باشد، «معروف» اسلامى نباشد و آنچه از نظر اسلام «منکر» است، رایج باشد. استکبار می خواهد در داخل کشور، تنبلى و بیکارگى باشد. سازندگى و ابتکار و اصلاح امور اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى مردم نباشد. استکبار می خواهد پیشرفت علم و دانش در کشور نباشد، تحقیقات نباشد، کلاس درس نباشد. (بیانات مقام معظّم رهبری به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهان 09/07/1375)

 پرچم اصلاحات در دنیا، در دست مفسدترین انسانها
امروز مکاتب کنونى دنیا- آن چیزى که امروز سخنگویان سیاست بین المللى در کشورهاى قدرتمند، آن را مطرح می کنند- نمی تواند بشر را به سعادت برسانند. علاوه بر این که آن شعارهایى هم که به وسیله مسئولان و مدیران قدرتهاى بین المللى مطرح می شود، شعارهاى واقعى نیست. امروز بشر دچار دو درد بزرگ اس ت: یکى ای نکه راهى که به بشر نشان داده می شود- راه مادیتّ- راه غلطى است. دوم این که آن کسانى که گردانندگان امور بشریت اند، مردمان صالحى نیستند. شما نگاه کنید به اوضاع دنیا، ظلمى را که به ملتها می شود، ظلمى که به امّت اسلامى می شود، ظلمى که در فلسطین می شود، در عراق می شود، در افغانستان می شود، ظلمى که به احکام اسلامى می شود، اینها را ملاحظه کنید. آن کسانى که حکومت مطلقه خود را بر کلّ بشریّت می خواهند تحمیل بکنند! امروز ایالات متحده آمریکا، این قدرت طاغوتى شیطانىِ مستکبر، در صدد بلعیدن همه دنیاست. در صدد توسعه قدرت خود به تمام زوایاى زندگى انسانهاست. آن وقت اینها، ادعاى دموکراسى می کنند؛ ادعاى حقوق بشر می کنند! فاسدترینِ انسانها پرچم اصلاح بشریّت را دردست گرفته اند. این گرفتارى بزرگى است براى بشر. (بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار با مسئولان نظام و قشرهای مختلف مردم در سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص) 1375)

 اصاحلات رضاخانی، اصلاحات آمریکایی!
رضاخان با شعار ترقی و اصلاح آمد سر کار. کودتا کرد؛ حکومت کودتا، بعد هم آن دیکتاتوری سیاه و بی نظیر، که  همه تحت عنوان و زیر پرچم پیشرفت و توسعه و ترقى انجام گرفت. محمدرضا پسر او- حکومت موروثى و بعد که کودتا در مرداد32 - هم ادعاى حرکت اصلاحى داشت و این همه فاجعه براى این کشور به وجود آوردند. ضربه اى که به این کشور و به این ملت زدند این طوری بود. (بیانات مقام معظّم رهبری دردیداربادانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد،1386)

 کوبیدن روحانیت، وابسته کردن دانشگاهها، اصلاحات رضاخانی!
اوّل هدفى که رضاخان در نظر گرفت کوبیدن روحانیون بود، با اسم اینکه می خواهیم اصلاح بکنیم. تمام کارهایشان از اوّل تا آخر به اسم «اصلاح» و به اسم ترقی دادن کشور بود. اجانب، قدرتهاى بزرگ، که مطالعات زیادى در این کشور دارند، ملاحظه کردند که یکى از گروههایى که می تواند مردم را بسیج کند در مقابل قدرتهاى خارجى، روحانیت است. ابتدا شروع کردند با اینها دست و پنجه نرم کردن؛ یعنى، اینها را کوبیدن.
اگر شما مطبوعات آن وقت را و رسانه هاى گروهى آن وقت را، نویسندگان و گویندگان آن وقت را در نظر بگیرید یا آن مقدارى که از آنها باقى مانده است مطالعه کنید، می بینید که تمام رسانه هاى گروهى و تمام مطبوعات کشور و رادیو و سینما و تئاتر و تمام اینهایى که در یک کشورى می تواند کار صحیحى بکند؛ همه آنها در خدمت اجانب و در خدمت این رژیم فاسد، به ضدیت با روحانیت برخاسته اند. خود او مأمورین را وادار می کرد به اینکه اینها را در هر جا هستند، سرکوب کنند با اسماء مختلف. و این مطبوعات و این رسانه هاى گروهى هم در بی آبرو کردن اینها و جدا کردن ملت از آنها کوشش داشتند.
این خودش یک تاریخ طولانى است. و کسانى که درست نظر بکنند به تاریخ پنجاه سال، می توانند بفهمند که چه بود قضیه. و دنبال او هم در شکستن اسلام و شکستن قدرت اسلام کوششهاى فراوان کردند. و همه گروههایى که نویسنده بودند و انحراف داشتند، گوینده بودند و انحراف داشتند، و رسانه هاى گروهى؛ همه در خدمت آنها با اسلام مخالفت می کردند. در روزنامه هایشان، من خودم دیدم که به پیغمبر اسلام سب کردند! (سَبّ به معنی دشنام و لعن) این یک دسته که احتمال می دادند اینها بتوانند مردم را بسیج کنند در مقابل منافع اجانب و ابر قدرتها. یک جاى دیگرى هم، که به طور دیگر با آن مبارزه کردند، دانشگاهها بود. (صحیفه امام،ج16،ص 176 و177)

                                                                                         برگرفته از روزنامه کیهان

/ 1 نظر / 67 بازدید
یاس

مطلبتون عالی بود خ/ج[گل]